Inleiding
Papierfabriek Nijmegen streeft ernaar dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. Papierfabriek Nijmegen houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Papierfabriek Nijmegen, Unitt bv, gevestigd aan de Ambachtsweg 2 in Nijmegen.

Verwerking van persoonsgegevens
Papierfabriek Nijmegen legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, opgeeft om onze nieuwsbrieven te ontvangen, u een offerte opvraagt of op een andere wijze uw interesse kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Papierfabriek Nijmegen. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Papierfabriek Nijmegen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Papierfabriek Nijmegen op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen, echter alleen wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden door ons daarvan op de hoogte te stellen via telefoon of email.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces van een boeking, dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over, voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Papierfabriek Nijmegen. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden door ons daarvan op de hoogte te stellen via telefoon of email. 

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Papierfabriek Nijmegen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Papierfabriek Nijmegen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Papierfabriek Nijmegen ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van Cookies door Papierfabriek Nijmegen
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Papierfabriek Nijmegen maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Papierfabriek Nijmegen en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Websites van Papierfabriek Nijmegen die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Papierfabriek Nijmegen zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Papierfabriek Nijmegen en andere websites
Op de sites van Papierfabriek Nijmegen kunt u een aantal hyperlinks aantreffen naar andere websites. Papierfabriek Nijmegen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Papierfabriek Nijmegen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Papierfabriek Nijmegen.